Registratie Distributie Stakeholders

Om te voldoen aan de richtlijn Falsified Medicines Directive and the Delegated Regulation, moeten alle actoren betrokken bij de verdeling van geneesmiddelen in scope in België, een verbinding met het Belgian Medicines verification system implementeren.

Op basis van het type activiteit in de distributieketen van de betrokken stakeholder, moet een ander type connectie geïmplementeerd worden, door die distributie-stakeholder zelf of door zijn softwareverdeler.

De tabel met distributieactiviteiten vermeldt de acties die worden ondersteund voor respectievelijk de groothandelaars en de apotheken (publiek en ziekenhuis).

Gelieve voor een vlotte communicatie volgend registratieformulier in te vullen:

  • BeMVO kan deze informatie voor communicatiedoeleinden gebruiken.
  • BeMVO zal deze informatie niet aan 3de partijen doorgeven. 

Distributie Activiteiten tabel:

Groothandel Apotheek
Verificatie verpakking X X
Aflevering verpakking X X
Export buiten EU X
Aanvraag rapport X X
Markeer verpakking als gestolen X
Markeer verpakking als vernietigd X X
Markeer verpakking als Gratis Staal X
Markeer verpakking als Staal X X
Markeer verpakking als Geblokkeerd X

Nota: deze activiteiten zijn in het systeem voorzien, maar zijn niet noodzakelijk nodig binnen het Belgische wettelijk kader.