Brexit – update

Met het einde van de transitieperiode als gevolg van Brexit werd in de Gedelegeerde Verordening 2021/457 al bepaald dat voor de periode van 1/01/2021 tot 31/12/2021 de groothandel, in afwijking van art.22 punt a), verpakkingen bestemd voor het Verenigd Koninkrijk niet moet deactiveren als export.

Met de Gedelegeerde Verordening 2022/315 wordt dit principe verder gespecifieerd en verlengd tot en met 31/12/2024.
Voor België/Luxemburg betekent dit op basis van art.22 punt a): geen deactivering van verpakkingen bestemd voor het Verenigd Koninkrijk of bestemd voor Verenigd Koninkrijk en Cyprus, Ierland of Malta.

 

Daarnaast zijn er ook bepalingen voor groothandels in de betrokken landen en ook voor het bepalen van nieuwe boodschappen voor eindgebruikers (hierover meer wanneer deze worden geïmplementeerd).

À la fin de la période de transition à la suite du Brexit, il a déjà été déterminé dans le règlement délégué 2021/457 que pour la période du 1/01/2021 au 31/12/2021, le commerce de gros, en dérogation à l’article 22, point a), ne doit pas désactiver les emballages de gros qui sont destinés au Royaume-Uni en tant qu’exportation.
Avec le règlement délégué 2022/315, ce principe est précisé et prolongé jusqu’au 31/12/2024.
Pour la Belgique/Luxembourg, cela signifie, sur la base de l’art.22 a) : pas de désactivation des emballages destinés au Royaume-Uni ou au Royaume-Uni et à Chypre, l’Irlande ou Malte.
En outre, il existe également des dispositions pour les grossistes dans les pays concernés, ainsi que pour la détermination de nouveaux messages pour les utilisateurs finaux (plus d’informations à ce sujet lors de la mise en œuvre).