Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG/AFMPS) heeft zijn website geüpdated met nieuwe info.

Klik hier voor de update.

De nieuwe info bevat eveneens een omzendbrief

L’agence fédérale des médicaments et des produits de santé a mis à jour son site web avec de nouvelles informations.

Cliquez ici pour la mise à jour.

Les nouvelles informations contiennent également une lettre circulaire