Eindgebruikers

Countdown naar 9 FEB 2019

voor de eindgebruikers van het  Verification System

Groothandel farmaceutische producten

Apotheken en ziekenhuizen

In deze sectie

·         update voor Milestone plan voor implementatie van FMD voor eindgebruikers
Een update van de milestones voor de implementatie van FMD bij de stakeholders van de Supply Chain is beschikbaar op  Milestones    

·         documentatie implementatie
Meer informatie omtrent praktische aspecten van de implementatie van de software oplossingen bij de eindgebruikers zijn beschikbaar op Implementation  

·         FMD activiteit voor de eindgebruiker
Een samenvatting van de FMD activiteit die wordt verwacht van de eindgebruikers binnen FMD is beschikbaar op Supply activity  

·         High level project plan

M4 – M6 / 2018
Belgisch NMVS verbonden met de Hub in IQE
                Toeleveranciers en software leveranciers kunnen de ontwikkeling en transacties uittesten.

M6 / 2018
Belgische NMVS versie 1.1 verbonden met IQE
Mogelijkheid voor software leveranciers met grote groepen eindgebruikers om de ontwikkeling in IQE uit te testen.

M7 / 2018
Belgische NMVS versie 1.1 verbonden met de Hub in PROD omgeving.
Mogelijkheid voor toeleveranciers en softwareleveranciers om te starten met de input van eindgebruikers in de Live omgeving.

high level project plan

ACTIVITEITEN en tijdlijn voor de distributie stakeholders

Binnenkort, en mogelijk reeds nu, zullen FMD-compatibele verpakkingen met de 2D-matrix op de markt verschijnen. Het is daarom uitermate belangrijk om tijdig te starten met de implementatie voor alle stakeholders.

De belangrijkste stappen in het tot stand brengen van de verbinding met het Belgian Medicines Verification System (BMVS) zijn:

          Technische verbinding

 • Contacteer uw technische partner: interne afdeling of externe softwareverdeler.
 • De technische partner moet zich registreren op de  Arvato technical portal om de technische informatie te verkrijgen (zie link hierboven)
 • De technische partner moet de interne business rules en verbinding ontwikkelen
 • Verbinding maken met het systeem en uittesten van de ontwikkelde routines
 • Tests uitvoeren met Pilot deelnemers
 • Sign off van de tests
 • Roll out van de oplossing naar alle klanten. 

Distributie stakeholder

De invididuele distributie stakeholders moeten zich registreren om toegang te krijgen tot  het BMVS.

 1. Zelfstandige apotheek, ziekenhuisapotheek, groothandel-verdeler:
 • Identificatie gebeurt op basis van de door de overheid opgestelde lijst (FAGG/AFMPS en RIZIV/INAMI)
  In geval van twijfel, kan u zich steeds aanmelden op de registratiepagina van deze website.

2. Andere distributie stakeholders:

 • Handelt u in opdracht van een Marketing Authorisation Holder (3de partij logistieke partner, geen eigendom van de goederen, gecontracteerde fabrikant, …)? dan
  • Contacteert u uw Marketing Authorisation Holder voor instructies voor de verbinding met de EU Hub.
  • Evaluatie of u al dan niet ook een connectie naar de BMVS nodig hebt, en indien dit het geval is dient u zich te registreren via de distributor registratiepagina elders op deze site.
 • Bent u eigenaar van de goederen en voert u activiteiten uit die FMD gerelateerd zijn (zie distributieactiviteiten tabel op de registratiepagina), registreer u dan bij de Belgian Medicines Verification System (BMVS).

Implementatieplan top level – belangrijkste mijlpalen

 1. Alle verschillende technische systemen moeten hun ontwikkeling en een verbinding met het Verification System klaar hebben tegen Juni 2018.
 2. Alle individuele distributie stakeholders moeten tegen augustus 2018 verbonden zijn, zodat de validatie en optimalisatie periode van het systeem, die loopt van september 2018 tot januari 2019,  een vlotte opstart op 9 februari 2019 kan garanderen.
Chart distribution holders