HOE EINDGEBRUIKERS HET VERIFICATIESYSTEEM KUNNEN ONBOARDEN

De procedure voor het implementeren van toegang voor eindgebruikers tot het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem heeft 3 stappen:

eindgebruikers onboarding

Voordat de eindgebruiker toegang kan krijgen tot het verificatiesysteem en de technische implementatie van de eindgebruiker kan starten, moet aan twee voorwaarden zijn voldaan:

1. Contractueel onboarden

Bij het contractueel onboarden moet de eindgebruiker een aantal gegevens verstrekken; deze zijn vereist om de eindgebruiker te identificeren en deze in het verificatiesysteem aan te maken. Tijdens dit proces moet de eindgebruiker ook bevestigen dat hij de toegangsvoorwaarden voor het NMVS accepteert.

De BeMVO vergelijkt de ontvangen informatie met officiële externe bronnen en beslist of de betreffende eindgebruiker toegang tot het verificatiesysteem krijgt.

Het gehele proces vanaf de ontvangst van het toegangsverzoek, de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole en het aanmaken van de gebruiker in het verificatiesysteem duurt 2 weken tot 2 maanden wanneer meerdere verzoeken tegelijkertijd ontvangen worden, of als er in een bepaalde periode knelpunten zijn.

Gebruikers wordt daarom dringend geadviseerd om zo snel mogelijk toegang aan te vragen.
Bij toegangsverzoeken die in december 2018 of in januari 2019 worden ontvangen kan de BeMVO niet garanderen dat het contractuele onboarden voor 9 februari 2019 afgerond is.

Lees verder

2. Technische ontwikkeling

In de eerste fase van dit proces ontvangt de (interne of externe) IT-verantwoordelijke van de eindgebruiker toegang tot het ontwikkelportaal van Arvato, waarin alle benodigde achtergrondinformatie en technische informatie beschikbaar is om diverse systeemqueries te ontwikkelen. Wanneer de ontwikkeling klaar is, kan de IT-leverancier van de eindgebruiker aantonen dat hij gereed is door in de baselinetest-omgeving een aantal eenvoudige tests uit te voeren.

Daarnaast kan de eindgebruiker ook op elk moment in het proces een pilottest uitvoeren in de IQE-omgeving.

Ook hier is het belangrijk dat de technische ontwikkeling op tijd gereed is. De verificatie van de resultaten van de baselinetest van het systeem door de BeMVO duurt 2 weken tot 2 maanden, wanneer meerdere verzoeken tegelijkertijd ontvangen worden of als er in een bepaalde periode knelpunten zijn.

Daarom wordt dringend aangeraden om de ontwikkeling zo snel mogelijk af te ronden.

Lees verder