Belgische en Luxemburgse eindgebruikers maken het verschil

 

Na bijna 2 jaar FMD ligt de focus nu op het verminderen van de valse waarschuwingen.

Het Alert Management initiatief wil de eindgebruikers helpen om dit doel te bereiken.

Meer informatie over dit project is te vinden in dit document: NL

WAT IS EEN “EINDGEBRUIKER”?

Wat is de definitie van een “eindgebruiker”?
Wanneer worden verschillende gebruikers in dezelfde organisatie als verschillende eindgebruikers beschouwd?

LEES VERDER

WIE ZIJN DE EINDGEBRUIKERS VAN HET VERIFICATIESYSTEEM?

Wie wordt op grond van de Gedelegeerde Verordening en de besluiten van de nationale autoriteiten als eindgebruiker beschouwd?Welke soorten eindgebruikers kunnen worden aangewezen?

LEES VERDER

EINDGEBRUIKERS
Onboarding

HOE EINDGEBRUIKERS HET VERIFICATIESYSTEEM KUNNEN ONBOARDEN

Welke stappen moet een eindgebruiker nemen om toegang tot het verificatiesysteem te krijgen?

CONTRACTUEEL ONBOARDEN DOOR EINDGEBRUIKERS

CONTROLE VAN HET TOEGANGSVERZOEK DOOR  BeMVO 

ONTWIKKELEN VAN DE VERIFICATIEMODULE

TECHNISCHE IMPLEMENTATIE