WAT IS EEN “EINDGEBRUIKER”?

Een eindgebruiker is een entiteit (een gehele organisatie, of een deel daarvan) op een bepaalde fysieke locatie die verbinding moet maken met het verificatiesysteem om aan de Gedelegeerde Verordening te voldoen.

Het aspect “locatie” onderscheidt de ene eindgebruiker van de andere. De reden is dat artikel 13(a) van de Gedelegeerde Verordening voorschrijft dat het opnieuw activeren van een gedeactiveerd uniek identificatiekenmerk alleen mogelijk is in dezelfde bedrijfsruimten waarin de deactivering plaatsgevonden heeft.

Dit betekent dat entiteiten die tot dezelfde organisatie behoren, zoals apotheken op verschillende locaties van een ziekenhuis, magazijnen van een groothandel of apotheken van een apotheekketen, elk een eigen gebruikersaccount krijgen.

Voorbeelden van meerdere eindgebruikers per organisatie:

eindgebruiker - wholesaler
eindgebruiker - pharmacy
eindgebruiker - hospital