Leden

Medaxes

Medaxes is de Belgische koepel van farmaceutische bedrijven die generische, biosimilar- en zelfzorggeneesmiddelen, alsook andere geneesmiddelen en zelfzorgproducten aanbieden aan zoveel mogelijk mensen. 

logo-APB-CNMJ-110

APB is de nationale federatie van zelfstandige officina-apothekers.
APB heeft als missie het stimuleren, ontwikkelen en promoten van de meerwaarde van de officina-apotheker waarbij de gezondheid en de belangen van de patiënt centraal staan, om bij te dragen tot een betere volksgezondheid.

bachi

BACHI is de Belgische koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten die in de apotheek verkocht worden. Bachi ijvert voor de erkenning van de socio-economische rol van zelfzorg met in acht name van het belang van de volksgezondheid, de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en de industrie-leden van de vereniging. 

pharma.be

Pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van innovatieve farmaceutische bedrijven met een vestiging in België. Als volwaardige partner van artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheden en andere gezondheidspartners, streeft de koepelorganisatie pharma.be naar de bevordering van betere gezondheidszorg door therapeutische innovatie aan te moedigen in het domein van de geneesmiddelen voor humaan gebruik.

belgische vereniging ziekenhuisapothekers

ABPH-BVZA (Belgische vereniging van ziekenhuisapothekers) is een beroepsorganisatie die de Belgische ziekenhuisapothekers op nationaal en internationaal vlak vertegenwoordigt.

Ophaco logo

OPHACO – VERENIGING DER COOPERATIEVE APOTHEKEN VAN BELGIE- is een erkende Beroepsvereniging van coöperatieve apotheken. De doelstellingen van OPHACO zijn onder meer de kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en toegankelijkheid van het gebruik van geneesmiddelen aan de economisch meest aangepaste prijs voor de patiënt te beogen.

nvgv - angr logo

Onze sector Pharma verenigt de groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen die ofwel privaat ofwel in coöperatieven van apotheken zijn georganiseerd.  Zij zorgen voor de dagelijkse verdeling van geneeskundige producten aan de apotheken in België. Deze bedrijven zijn binnen Comeos gegroepeerd in de Nationale Vereniging van Groothandelaar-Verdelers van Geneesmiddelen (NVGV).

bapie

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is de verdediging van het vrije verkeer van goederen en de promotie van parallelle invoer en uitvoer van geneesmiddelen, voedingssupplementen en medische hulpmiddelen in België.