Medicines Verification System

Om de bedreiging tegen te gaan dat vervalste medicijnen in de legale distributieketen terechtkomen, heeft het Europees Parlement en de Raad een Directive on Falsified Medicines (2011/62/EU) (wijzigend Directive 2001/83/EC) opgesteld. Het beoogt de veiligheid van de patiënt te verbeteren. Hiervoor werd opdracht gegeven aan de Marketing Authorisation Holders en de fabrikanten van geneesmiddelen om een systeem te implementeren dat moet verhinderen dat vervalste medicijnen in de legale bevoorradingsketen terechtkomen. Dit systeem, the European Medicines Verification System (EMVS), moet de authenticiteit van de medicijnen waarborgen door een end-to-end verificatie.

De fabrikanten moeten twee veiligheidselementen op de buitenste verpakking aanbrengen: een anti-manipulatie kenmerk en een Data matrix code die een unieke identificatiecode (UI) bevat voor elke individuele verpakking.

Op het punt van aflevering aan de patiënt, worden medicijnen gescand, gecontroleerd en op authenticiteit geverifieerd in een nationale (of supranationale) database. Als de unieke identificatiecode op de verpakking overeenkomt met de informatie in de database, wordt de verpakking aan de patiënt afgeleverd. In het andere geval, als er een alert voor deze verpakking verschijnt, zal het systeem een waarschuwing sturen en mag de verpakking niet aan de patiënt afgeleverd worden. Verder onderzoek zal dan bepalen of de verpakking vervalst is of niet.

 

Point of dispense medicines verification

 Het European Medicines Verification System (EMVS) is samengesteld uit een centrale HUB en de verschillende Nationale Verificatie Systemen (NMVS). De Marketing Authorisation Holders en de parallelle distributeurs zijn verbonden met de Hub voor het opladen van de productinformatie en de unieke identificatiecodes.

De eindgebruikers, zoals de groothandelaars voor risicogebaseerde verificatie en de apotheken (zowel publieke- als ziekenhuisapotheken) voor de verificatie van de aflevering, zijn verbonden met de NMVS.

hub