NMVS Version 1.08 – Interface version 4
Return Codes Boodschap Reden Actie
Boodschappen die wijzen op een mogelijke VERVALSING
NMVS_NC_PC_02 Onbekend serienummer Bij verificatie of deactivering werd het seriële nummer (SN) niet in het systeem gevonden. Controleer of het verzonden SN overeenkomt met de code die op de doos is gedrukt. Hoofdletters en kleine letters zijn belangrijk. Als de gescande gegevens verschillen van de informatie die op de doos is gedrukt, is er waarschijnlijk een probleem met uw scannerconfiguratie of een probleem met uw FMD-module.
NMVS_FE_LOT_03 Het ingegeven lotnummer wordt niet gevonden. Bij verificatie of een deactivering is het lotnummer (batch) dat is doorgestuurd  niet aanwezig in het systeem. Controleer of het ingediende lotnummer overeenkomt met het lot dat op de doos is gedrukt. Hoofdletters en kleine letters zijn belangrijk. Als de gescande gegevens verschillen van de informatie die op de doos is gedrukt, is er waarschijnlijk een probleem met uw scannerconfiguratie of een probleem met uw FMD-module.
NMVS_FE_LOT_12 De vervaldatum stemt niet overeen met de datum in NMVS Tijdens verificatie of deactivering komt de vervaldatum (EXP) die werd doorgestuurd niet overeen met de datum die in het systeem aanwezig is voor deze batch. Meestal is dit een probleem met de ‘dag’. Als de gegevens handmatig worden ingevoerd, selecteer dan bij voorkeur de laatste dag van de maand. Controleer anders of u de EXP-datum in het juiste formaat hebt ingevoerd.
NMVS_FE_LOT_13 De batch id stemt niet overeen met het serienummer in NMVS Voor deze productcode (PC) bestaat het serienummer (SN) wel in het systeem, maar onder een ander batchnummer. Controleer of het ingediende lotnummer overeenkomt met het lot dat op de doos is gedrukt. Hoofdletters en kleine letters zijn belangrijk. Als de gescande gegevens verschillen van de informatie die op de doos is gedrukt, is er waarschijnlijk een probleem met uw scannerconfiguratie of een probleem met uw software.
NMVS_NC_PCK_22 De verpakking is al inactief. U wilt een verpakking deactiveren naar een bepaalde status, maar de verpakking bevindt zich al in een gedeactiveerde status (BeLux-product) Deze drie codes geven aan dat de unieke code al is gedeactiveerd.
De voorafgaande deactivering is mogelijk door uzelf gedaan. Bekijk in dat geval uw procedures om dit type waarschuwing te vermijden.
Als de eerdere deactivering niet door u is gedaan, vraag dan bij uw leverancier waarom ze u een gedeactiveerde verpakking hebben afgeleverd.
NMVS_NC_PCK_19 De verpakking bevindt zich al in deze status U wilt een verpakking deactiveren naar een bepaalde status, maar de verpakking bevindt zich al in de gedeactiveerde status die u wilt toewijzen. (Buitenlands product)
NMVS_NC_PCK_27 De statusverandering is niet geslaagd U wilt een verpakking deactiveren naar een bepaalde status, maar de verpakking heeft al een gedeactiveerde status. (Buitenlands product)
NMVS_NC_PCK_06 De huidige packstatus komt niet overeen met de annulatie transactie (de actuele status van de pack en de annulatie transactie moeten equivalent zijn). U wilt een verpakking opnieuw activeren (functie UNDO), maar de UNDO-transactie die u gebruikt, komt niet overeen met de huidige status van de verpakking. Bijv. De status van het pakket is “Geëxporteerd” en u voert een “Undo Aflevering” transactie uit. Voer eerst een statuscheck uit om de juiste heractiveringstransactie te kiezen. Ter herinnering: de reactivering moet worden gedaan binnen 10 dagen na de deactivering en door dezelfde gebruikersaccount die de verpakking deactiveerde.
NMVS_NC_PCK_20 De tijd tussen het instellen van deze packstatus en het ongedaan maken werd overschreden. U wilt een pakket heractiveren (functie UNDO) maar de maximale periode van 10 dagen is verstreken. Er is geen manier om de verpakking opnieuw te activeren. Helaas gaat de verpakking verloren als deze niet de status volgt waarin de unieke code is geplaatst. De unieke code voor deze verpakking kan niet meer gereactiveerd worden.
NMVS_NC_PCK_21 Annulatie kan enkel uitgevoerd worden door de originele gebruiker die heeft gedeactiveerd. U wilt een verpakking opnieuw activeren (functie UNDO) maar de deactivering van de verpakking is gedaan door een ander gebruikersaccount. U kan de verpakking niet opnieuw activeren. De gebruiker van wie je de verpakking hebt verkregen, kan de code mogelijk nog steeds opnieuw activeren als de deadline van 10 dagen niet is verstreken. Anders gaat de verpakking helaas verloren als deze niet de status volgt waarin de unieke code is geplaatst. De unieke code voor deze verpakking kan niet meer gereactiveerd worden.
NMVS_NC_PC_01 Onbekende productcode De ingevoerde productcode bestaat niet. Controleer of de productcode die is ingevoerd of gelezen met de scanner correct is. Het is ook mogelijk dat dit een product is dat niet uit de EU komt of dat het een product is dat niet geserialiseerd mag worden (bv een OTC product). Dit systeembericht wordt niet langer beschouwd als een mogelijke vervalsingswaarschuwing. Het wordt echter sterk aanbevolen om de authenticiteit en de herkomst van de doos te controleren.
FREQUENT VOORKOMENDE BOODSCHAPPEN
NMVS_FE_AU_01 De ingevoerde login en paswoord komen niet overeen Er is een onjuist gebruikersaccount of wachtwoord ingevoerd voor de verbinding. Het wachtwoord moet om veiligheids- en gegevensbeschermingsredenen elke 90 dagen worden vernieuwd. Het wordt sterk aanbevolen om dit wachtwoord bij elke wijziging op te slaan. Bij sommige FMD-modules kunt u het gebruikte wachtwoord controleren.
NMVS_FE_AU_02 De gebruiker is geblokkeerd, inloggen is niet mogelijk Uw toegang is vergrendeld. Hoogstwaarschijnlijk omwille van een aantal onjuiste inlogpogingen. Neem contact op met BEMVO om u te deblokkeren, maar controleer ook of u het juiste wachtwoord gebruikt om de verbinding tot stand te brengen.
NMVS_FE_AU_05 Het maximum aantal login pogingen is bereikt. De account is geblokkeerd. Na 3 onjuiste inlogpogingen is uw toegang geblokkeerd. Neem contact op met BEMVO om u te deblokkeren, maar controleer ook of u het juiste wachtwoord gebruikt om de verbinding tot stand te brengen.
NMVS_FE_AU_10 Ingevoerd paswoord stemt niet overeen met het opgeslagen paswoord. U probeert uw wachtwoord te wijzigen, maar het ingevoerde ‘oude’ wachtwoord is niet correct. Voer de wijziging opnieuw uit maar met het juiste ‘oude’ wachtwoord.
NMVS_FE_AU_11 Het ingevoerde paswoord is ofwel verlopen of een vorig paswoord. Vernieuw je paswoord. U gebruikt nog steeds het initiële wachtwoord dat u van BeMVO ontving of een wachtwoord dat is verlopen. Gebruik de  door uw FMD-module leverancier ingebouwde functie voor het wijzigen van uw wachtwoord.
NMVS_FE_AU_24 Paswoord kan niet gewijzigd worden. Een nieuw paswoord werd al toegekend. Deze situatie is mogelijk als u meerdere (directe) verbindingen heeft met hetzelfde gebruikersaccount (bijvoorbeeld een apotheekbalie aansluiting en een robotaansluiting). Wanneer u het wachtwoord op het ene systeem wijzigt en u het wachtwoord op het tweede systeem wijzigt in een ander wachtwoord kan u deze boodschap krijgen. Voer hetzelfde ‘nieuwe’ wachtwoord in als u de wijziging op verschillende systemen moet toepassen.
NMVS_FE_PMS_02 Het nieuwe paswoord is hetzelfde als het opgeslagen paswoord Het nieuwe wachtwoord dat u wilt indienen, is hetzelfde als het vorige wachtwoord. Kies een ander wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord moet aanzienlijk verschillen van de eerder gebruikte wachtwoorden, met een minimumlengte van 8 tekens en minstens één hoofdletter, kleine letter, cijfer en speciaal teken (zoals $! () &, …)
NMVS_FE_PMS_03 Ingevoerd paswoord kan niet worden gebruikt. Nieuw paswoord komt overeen met één van de 20 laatste paswoorden Het nieuwe wachtwoord dat u wilt indienen, lijkt teveel op een paswoord dat u de voorbije 20 keer gebruikt heeft. Kies een ander wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord moet aanzienlijk verschillen van de eerder gebruikte wachtwoorden, met een minimumlengte van 8 tekens en minstens één hoofdletter, kleine letter, cijfer en speciaal teken (zoals $! () &, …)
NMVS_FE_PMS_04 Het ingevoerde paswoord voldoet niet aan de vereisten van de paswoordregels Het nieuwe wachtwoord dat u wilt indienen, voldoet niet aan de veiligheidscriteria. Kies een ander wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord moet aanzienlijk verschillen van de eerder gebruikte wachtwoorden, met een minimumlengte van 8 tekens en minstens één hoofdletter, kleine letter, cijfer en speciaal teken (zoals $! () &, …)
NMVS_FE_PKI_05 De gebruiker heeft geen certificaat. U heeft geen geldig certificaat. Controleer of uw certificaat correct geïnstalleerd is in uw FMD-module.
NMVS_FE_PKI_06 Er is geen geldig certificaat voor deze gebruiker
NMVS_FE_AU_23 De algemene voorwaarden werden niet tijdig aanvaard. De T&C werden niet binnen de gestelde termijn geaccepteerd. U heeft geen toegang meer tot het verificatiesysteem. Maak zo snel mogelijk gebruik van de T & C-goedkeuringsfunctie in uw FMD-module.
INFORMATICA PROBLEEM
NMVS_TE_XM_01 De XML-structuur van de invoergegevens is niet geldig. De IT structuur van uw zoekopdracht is niet correct. Neem contact op met uw leverancier van de FMD-module om deze fout in de software te corrigeren.
NMVS_TE_XM_02 Invoergegevens komen niet overeen met de XML-schemadefinitie. De IT structuur en / of de inhoud van uw verzoek is niet correct. Dit geeft onder meer aan dat bepaalde velden in uw verzoek niet ingevuld zijn. Neem contact op met uw leverancier van de FMD-module om deze fout in de software te corrigeren.
NMVS_TE_REQ_01 Systeem niet beschikbaar Dit geeft aan dat, voor een verrificatie op een ​​buitenlands product, ofwel de EU HUB ofwel het systeem van het land van bestemming van de aanvraag niet reageert (of niet heeft gereageerd binnen het afgesproken tijdsbestek). Het is waarschijnlijk dat uw transactie niet is voltooid. Stuur uw verzoek nogmaals  (wetende dat u een waarschuwing krijgt als het alsnog (te laat) is doorgegeven).
VERWITTIGINGEN
NMVS_NOTIFY_AU_01 U gebruikt een oud paswoord. Het paswoord van uw gebruikersaccount is gewijzigd. Pas uw paswoord zo snel mogelijk aan. Het paswoord dat u gebruikt, wordt gedeactiveerd in $ 1 dag (en). Het wachtwoord dat u gebruikt, is niet het meest recente. Het is mogelijk dat uw wachtwoord op een ander werkstation is gewijzigd. Voer het juiste wachtwoord in uw FMD-module in.
NMVS_NOTIFY_AU_02 Uw paswoord verloopt over $ 1 dag (en). Wijzig uw paswoord via de paswoordwijzigingsfunctie in het systeem. Als uw paswoord verloopt, kunt u geen verbinding meer met het systeem maken. Uw wachtwoord verloopt over x dagen. Voer de functie wachtwoord wijzigen zo snel mogelijk uit in uw FMD-module, anders wordt u geblokkeerd door het systeem.
NMVS_NOTIFY_PMS_01 Er is een nieuwe versie van de algemene voorwaarden beschikbaar. Bevestig de nieuwe algemene voorwaarden binnen de volgende $ 1 dag (en). Bij niet bevestiging, zal u geen toegang meer hebben tot het systeem. Een nieuwe VERPLICHTE versie van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar en moet binnen x dagen  geaccepteerd worden. Als deze goedkeuring niet op tijd plaatsvindt, krijgt de gebruiker een foutmelding en kan hij de controles niet meer uitvoeren. Accepteer de algemene voorwaarden zo snel mogelijk met de functie van uw FMD-module. De huidige te accepteren versie is versie ‘6001’.
NMVS_NOTIFY_PMS_03 Er is een nieuwe versie van de algemene voorwaarden beschikbaar. Accepteer de nieuwe Algemene voorwaarden binnen de volgende $ 1 dag (en). Een nieuwe OPTIONELE versie van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar en moet binnen x dagen worden geaccepteerd. Accepteer de nieuwe algemene voorwaarden zo snel mogelijk met de functie van uw FMD-module. De huidige te accepteren versie is versie ‘6001’.
NMVS_NOTIFY_PMS_04 Een nieuwe versie van de algemene voorwaarden is voor bevestiging beschikbaar Een nieuwe OPTIONELE versie van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar en moet goedgekeurd worden. Accepteer de nieuwe algemene voorwaarden zo snel mogelijk met de functie van uw FMD-module. De huidige te accepteren versie is versie ‘6001’.
ANDERE BOODSCHAPPEN
NMVS_SUCCESS Succesvol verwerkt Uw verzoek is uitgevoerd. Dit betekent niet dat het resultaat positief is. Alleen dat de vraag uitgevoerd is.
NMVS_ERROR Er is een algemene technische fout opgetreden Er is een probleem van onbekende oorsprong opgetreden. Voer de bewerking opnieuw uit. Neem contact op met BeMVO als het probleem aanhoudt.
NMVS_FE_AU_03 Er is een algemene inbreuk vastgesteld Bij een poging tot verbinding is een ongedefinieerd probleem opgetreden. Controleer of u de juiste login en wachtwoord gebruikt, of uw certificaat nog geldig is, of er geen probleem is met uw FMD-module. Probeer het later nog eens.
NMVS_FE_AU_17 Logindata zijn niet geldig, gelieve contact op te nemen met de BeMVO Het tijdelijke wachtwoord dat u heeft ontvangen, is niet langer geldig. Vraag een nieuw tijdelijk wachtwoord aan en voer de wijziging op tijd door.
NMVS_FE_BR_01 Deze bewerking is niet toegestaan voor dit bedrijfsproces. De EU-hub heeft een onjuiste waarde teruggestuurd. Probeer de transactie opnieuw uit te voeren.
NMVS_FE_GR_01 Ongeldige productcode Er is een Duitse productcode (PZN / PPN) in het verkeerde formaat ingevoerd.  Probeer opnieuw. Het is ook mogelijk dat uw FMD-module de invoer van dit type productcode niet voorzien heeft. Neem dan contact met uw softwareleverancier op.
NMVS_FE_GR_02 Het controlecijfer van het Pharmacy Central Number (PZN) is onjuist.
NMVS_FE_GR_04 Ongeldige productcode Er is een GTIN / NTIN-productcode  in het verkeerde formaat ingevoerd. Voer de juiste productcode in
NMVS_FE_LOT_01 De geselecteerde batch werd reeds teruggeroepen Een transactie op een verpakking wordt geweigerd omdat het lot teruggeroepen is. (Recall). Volg de huidige procedure voor loten die werden teruggeroepen.
NMVS_FE_LOT_07 Deze datumwaarde is niet geldig als vervaldatum De ingevoerde vervaldatum heeft het verkeerde formaat. Voer de datum in het juiste formaat in of controleer uw FMD-module. Het is ook mogelijk dat uw scanner een probleem heeft met het lezen van de 2D-code.
NMVS_FE_LOT_15 Het geselecteerde lot wordt niet gevonden (geen alert) Deze code wordt momenteel niet gebruikt  
NMVS_FE_LOT_16 De unieke code van de verpakking is gevonden maar de dag in de vervaldatum is niet correct. De verpakking mag worden afgeleverd. De dag in de ingevoerde vervaldatum is niet correct. U kunt de doos nog steeds afleveren indien er verder niets verdacht is aan de verpakking. U heeft wellicht een verkeerde dag ingevoerd.
NMVS_FE_PKI_01 Het certificaat is niet meer geldig  Het certificaat dat u wilt downloaden, is niet langer geldig. Controleer of u geen informatie heeft ontvangen over een nieuw certificaat. Neem anders contact op met BeMVO.
NMVS_FE_PKI_07 Er is geen nieuw certificaat voor deze gebruiker U wilt een certificaat downloaden, maar er is geen nieuw certificaat aanwezig. Controleer of u dit certificaat al heeft ontvangen.
NMVS_FE_PKI_09 De installatie van dit certificaat werd reeds goedgekeurd U heeft de installatie van uw certificaat al bevestigd Geen actie nodig.
NMVS_FE_TX_02 Transactie-id onbekend of het verwerkingsresultaat is nog niet beschikbaar. De technische identificatie van de transactie (transactie-ID) is niet correct of het resultaat is nog niet beschikbaar. Ofwel is er een softwareprobleem in uw FMD-module (verkeerde transactie ID), ofwel is het resultaat nog niet beschikbaar.
NMVS_NC_PC_06 Productcode niet beschikbaar in het systeem (geen alert). De ingediende productcode bestaat niet. Geen alert. Controleer echter het product.
NMVS_NC_PC_12 Het product is van de markt gehaald Het product is van de markt gehaald Volg de gebruikelijke procedure voor producten die uit de handel zijn genomen.
NMVS_NC_PC_14 Het serienummer is niet bekend (zonder alert). Het serienummer is niet gevonden, maar geen alert Geen actie nodig.
NMVS_NC_PC_15 Dit product wordt niet als een FMD product beschouwd De productcode wordt herkend als een product dat niet onderworpen is aan FMD Controleer echter of het product u echt lijkt.
NMVS_NC_PCK_02 Packstatus is “Vervallen” De vervaldatum is verstreken. De verpakking is verlopen. Volg de normale procedure voor verlopen producten
NMVS_NC_PCK_23 Opnieuw instellen van de eigenschap via dubbele scan is geregistreerd. U heeft dezelfde verpakking al meerdere keren gescand. De teller voor het meervoudige aantal scans van hetzelfde product wordt op nul gezet. Scan hetzelfde pakket niet meerdere keren om waarschuwingen te voorkomen. Als dit niet het geval was, heeft wellicht uw FMD-module hetzelfde verzoek meerdere keren gestuurd. Neem in dat geval op met uw softwareleverancier om dit soort problemen op te lossen.
NMVS_NC_PCK_24 Ten minste één serienummer van het verzoek kon niet worden verwerkt. In de reeks codes die u in een ‘Bulk’-aanvraag heeft ingediend, heeft ten minste één van de codes een probleem veroorzaakt. Identificeer de code die het probleem heeft veroorzaakt. Er is mogelijk een probleem met deze verpakking.
NMVS_NC_PCK_27 De verpakking bevindt zich reeds in deze status (geen alert) U wilt een verpakking deactiveren tot een bepaalde status, maar de verpakking bevindt zich al in de gedeactiveerde status die u wilt toewijzen. (geen alert) Controleer de authenticiteit van de doos.
NMVS_NC_PCK_28 De verpakking bevindt zich in een andere status dan de annulatie die u wil doorvoeren (geen alert). U wilt een verpakking opnieuw activeren (functie UNDO), maar de UNDO-transactie die u gebruikt, komt niet overeen met de huidige status van de verpakking. Bijv de status van het pakket is “Geëxporteerd” en u voert een “annuleer afgeleverd” transactie uit.
NMVS_NC_PCK_29 Onbekend serienummer (geen alert). Tijdens een verificatie of een deactivering is de seriële code (SN) die in het verzoek is ingediend, niet aanwezig in het systeem.
NMVS_NC_PCK_30 De verpakking is reeds inactief. U wilt een verpakking deactiveren naar een bepaalde status, maar de verpakking bevindt zich al in een gedeactiveerde status (BeLux-product)
NMVS_NC_PMS_23 De huidige versie van de algemene voorwaarden werd reeds bevestigd U hebt de algemene voorwaarden al bevestigd. Ga na waarom uw FMD-module dit onnodige verzoek blijft verzenden.
NMVS_NC_PMS_24 Er zijn geen algemene voorwaarden beschikbaar. Indien dit problemen oplevert, gelieve contact op te nemen met de BeMVO  Deze situatie zou niet moeten verschijnen. Controleer uw FMD-module.
NMVS_TE_IF_01 Deze responscode is niet beschikbaar in de connectieversie die u gebruikt. Uw FMD-module gebruikt een eerdere versie dan de laatste versie om verbinding te maken met het systeem. Informeer eventueel bij uw leverancier van de FMD-module wanneer er een upgrade naar de nieuwe versie gepland is.
NMVS_TE_JS_01 Ongeldige JSON structuur Te negeren, alleen voor de NCA-gebruiker  
NMVS_TE_JS_02 Invoergegevens stemmen niet overeen met JSON schema definitie Te negeren, alleen voor de NCA-gebruiker  
NMVS_TE_REQ_02 Geen webservice eindpunt gevonden Er is een probleem met uw verzoek. U gebruikt niet de juiste verbinding. Neem contact op met uw softwareleverancier.
NMVS_TI_AU_01 Het authenticatieproces is om technische redenen mislukt. Uw verbinding met het systeem is mislukt. Probeer het opnieuw, of neem contact op met BeMVO of uw leverancier van FMD-modules.
NMVS_TI_TO_01 Procestijd hoger dan max. geconfigureerde runtime Uw verzoek is onderbroken Probeer het opnieuw, of neem contact op met BeMVO of uw leverancier van FMD-modules.