video banner

Zoals aangekondigd in onze vorige webinar, organiseren we een vervolgreeks in verband met full EU-FMD implementatie.

In deze webinar gaan we dieper in op de technische details. We overlopen het alert management platform en geven meer uitleg bij de te ondernemen acties (schriftelijke bevestiging / verpakking in quarantaine plaatsen).

Omdat deze acties software specifiek zijn, krijgen we hierbij ondersteuning van uw softwareleverancier. Deze webinar is dus specifiek gericht op de software die u gebruikt. Hebt u nog geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een mail naar info@bemvo.be met vermelding van de naam van uw software.

Gebruikt u een andere software dan bij uw registratie, dan moet u dit onmiddellijk melden. Wij sturen u dan een uitnodiging voor die webinar.

De opname van de webinar zal via de softwareleverancier beschikbaar zijn.