Het risico dat vervalste geneesmiddelen in de distributieketen terechtkomen, neemt wereldwijd toe. De Europese Unie legde daarom een aantal maatregelen vast om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen terechtkomen (Richtlijn 2011/62/EU). De gedelegeerde verordening (EU) 2016/161 beschrijft de aanvullende technische details voor het verdere ontwerp van veiligheidskenmerken. 

Vanaf 9 februari 2019 mogen alleen nog receptgeneesmiddelen met de nieuwe veiligheidskenmerken in omloop gebracht worden. Hiervoor werd een Europees verificatiesysteem ontwikkeld (EMVS) om te controleren of een geneesmiddelenverpakking de juiste veiligheidskenmerken heeft. 

Omdat de gezondheid en de veiligheid van patiënten voor de farmaceutische industrie van het grootste belang is, is een alomvattende strategie op Europees niveau nodig.

Daarom is de European Medicines Verification Organisation (EMVO) opgericht als een gezamenlijk initiatief van belanghebbenden in de EU, die fabrikanten (Medicines for Europe, EFPIA, EAEPC), groothandelaars (GIRP) en openbare apothekers (PGEU) vertegenwoordigen. Daarnaast heeft bijna elk Europees land ook een nationale organisatie. Voor België is dit de Belgian Medicines Verification Organisation (BeMVO vzw)

Bemvo

BeMVO zorgt voor een veilige en betrouwbare farmaceutische toeleveringsketen in België, ondersteund door een robuust Nationaal Geneesmiddelen Verificatiesysteem (NMVS).

Net als 28 andere Europese landen, startte België op 9 februari 2019 met de uitvoering van de “Falsified Medicines Directive” (FMD).

Deze Europese Richtlijn voorziet in extra beveiliging van alle (op voorschrift en terugbetaalbare) geneesmiddelenverpakkingen om de echtheidveiligheid en kwaliteit ervan te verzekeren.

FMD

PROFESSIONELE GEBRUIKERS

APOTHEKEN

GROOTHANDEL

MARKETING AUTHORISATION HOLDER

SOFTWARELEVERANCIER

NATIONAL ALERT MANAGEMENT SYSTEM

NMVS ALERTS

Op 9 februari 2024 schakelden we in België en Luxemburg over naar een full EU-FMD implementatie.

FAQ

Een vraag? Raadpleeg onze rubriek “kennisdatabank”
faq