EUROPEAN REGULATION

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR GENEESMIDDELEN VOOR MENSELIJK GEBRUIK

De Europese Commissie heeft een aantal specifieke antwoorden opgesteld om de implementatie van de Gedelegeerde Verordening te vergemakkelijken in een vraag en antwoord document.

KENNISDATABANK EMVO

EMVO heeft een specifieke FAQ LIJST opgesteld voor de houders van een vergunning voor het in de handel brengen, waarin de belangrijkste aspecten van hun verbinding met de Europese Hub worden uitgelegd.